WSPÓLNICY

MACIEJ OSTROWSKI
Prezes Zarządu

Biegły rewident nr ewidencyjny 5248. Biegły sądowy.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Aktywny działacz samorządu biegłych rewidentów – od 1999 r. nieprzerwanie Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 1995 r. Prezes Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu.

Wieloletni wykładowca rachunkowości i rewizji finansowej oraz prelegent na wielu banżowych konferencjach i szkoleniach.

Specjalizuje się w tematyce przekształceń i wyceny przedsiębiorstw, badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz budowlanych.

TERESA ZIĘTEK
Członek Zarządu

Biegły rewident nr ewidencyjny 10081.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest także członkiem zespołu weryfikującego kandydatów na biegłych rewidentów.

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw usługowych, transportowych, produkcyjnych, fundacji i stowarzyszeń oraz w tematyce cen transferowych i rozliczeniach w specjalnych strefach ekonomicznych.

W szerokim zakresie nadzoruje usługi outsourcingu w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych.

KAROLINA GIEŁDA
Członek Zarządu

Biegły rewident nr ewidencyjny 11044.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Biegle włada językiem angielskim.

Jest odpowiedzialna za współpracę IDEA AUDYT Sp. z o.o. z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN, z którymi współprowadzi szkolenia.

Specjalizuje się w audycie zewnętrznym projektów dofinansowanych ze źródeł unijnych i krajowych oraz badaniu sprawozdań finansowych uczelni, towarzystw budownictwa społecznego, instytutów naukowych oraz przedsiębiorstw sektora komunalnego.