• polski
  • angielski
  • niemiecki
logo ideaaudyt

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o

Partner w ramach Grupy Audytorskiej ReVision.

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek należy do największych kancelarii audytorskich w Polsce. Firma jest doradcą zarówno dużych spółek giełdowych jak i przedsiębiorstw średniej wielkości. Oferuje między innymi szeroki wachlarz usług w zakresie badania sprawozdań finansowych, due dilligence, doradztwa gospodarczego i podatkowego, wyceny przedsiębiorstw oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi wynagrodzeń (Business Process Outsourcing). Doradza klientom polskim i zagranicznym. Kancelarię tworzy sześćdziesięcioosobowy zespół specjalistów, wśród których piętnastu posiada kwalifikacje Biegłego Rewidenta. Prowadzi działalność na terenie całego kraju.

Siedzibą Kancelarii są Katowice. Oddziały mieszczą się w Warszawie i we Wrocławiu. Posiada rozległe kontakty z kancelariami w wielu krajach Europy. Sieć międzynarodowych powiązań pozwala jej na kompleksową obsługę klientów, którzy w wielu przypadkach zaangażowani są kapitałowo poza granicami Polski.