• polski
 • angielski
 • niemiecki
logo ideaaudyt

IDEA AUDYT Spółka z o.o. posiada szczególne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Biegli rewidenci zatrudnieni w IDEA AUDYT Sp. z o.o. przeprowadzili audyty projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w zakresie:

 • Programów Ramowych Unii Europejskiej dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,
 • Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Funduszu Spójności dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Miasta Leszna, Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu,
  Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. Gen. St. Taczaka w Poznaniu, Tureckiej Izby Gospodarczej w Turku, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Animal Pharma Pomorze – T. Kruszyński i Wspólnicy sp. j. w Olsztynie, Fundacji Wrota Edukacji – EduGate w Poznaniu, 4ELT Anna Gębka-Suska w Poznaniu.
Ponadto Spółka realizuje projekty współfinansowane z Narodowego Centrum Badań i RozwojuW tym zakresie biegli rewidenci zatrudnieni w IDEA AUDYT Sp. z o.o. przeprowadzili audyty projektów w:
 • Politechnika Poznańska w Poznaniu
 • ODIUT Automex Sp. z o.o. w  Gdańsku.