• polski
 • angielski
 • niemiecki
logo ideaaudyt

Wśród usług rewizji finansowej oferujemy Państwu w szczególności:

 • badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych i skonsolidowanych,
 • przeglądy i badania pakietów konsolidacyjnych,
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych i celowych,
 • usługi poświadczające (atestacyjne),
 • sporządzanie ekspertyz finansowo - księgowych w zakresie zleconym przez Klienta,
 • audyt systemu kontroli wewnętrznej,
 • audyt systemu zarządzania ryzykiem,
 • badanie planów przekształceń, połączeń i podziałów spółek,
 • wycenę przedsiębiorstw,
 • due diligence.