• polski
  • angielski
  • niemiecki
logo ideaaudyt
ticwrzesień 2014 r. - Idea Audyt Sp. z o.o. została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Gepardy Biznesu 2013

tic lipiec 2014 r. - Idea Audyt Sp. z o.o. odnotowała 5-letni okres swojej działalności na rynku usług audytorskich

tic czerwiec 2014 r. - Idea Audyt uruchomiła działanie swojego Oddziału w Pile przy ul. Srebrnej 6

tickwiecień 2014 r. - Idea Audyt Sp. z o.o. odnowiła umowę o współpracy w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision

ticluty 2014 r. - Idea Audyt Sp. z o.o. wraz z Partnerami z Grupy Audytorskiej ReVision uplasowała się na 8 miejscu w rankingu firm audytorskich w Polsce przygotowywanym przez dziennik Rzeczpospolita

ticstyczeń 2012 r. - Idea Audyt Sp. z o.o. podpisała umowę o współpracy ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych w Poznaniu w celu realizowania zadań związanych z wykonywaniem ekspertyz finansowo-ekonomicznych w zakresie prowadzonej działalności

ticpaździernik 2010 r. - Idea Audyt Sp. z o.o. podpisała umowę o przystąpieniu do ogólnopolskiej Grupy Audytorskiej ReVision

ticmarzec 2010 r. - Idea Audyt Sp. z o.o. otrzymała prawo do używania tytułu Firmy Wiarygodnej Finansowo