• polski
  • angielski
  • niemiecki
logo ideaaudyt

       KAROLINA GIEŁDA

Ukończyła Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2007 roku ukończyła na Uniwersytecie Szczecińskim studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Od 2007 roku biegły rewident, Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Od 2009 roku założyciel i Członek Zarządu "Idea Audyt" Spółka z o.o., podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych - uczestniczka zrzeszonego w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision.

Karolina Giełda posiada doświadczenie w zakresie rachunkowości. Jako biegły rewident posiada także uprawnienia w zakresie doradztwa podatkowego. Jest specjalistą w zakresie doradztwa i badania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W swojej praktyce zajmuje się również kwestiami finansowymi przy realizacjach projektów związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych oraz transakcjach związanych z badaniem planów przekształcenia spółek prawa handlowego.


         TERESA ZIĘTEK

Ukończyła Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 2003 roku biegły rewident, Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Jest także członkiem zespołu weryfikującego kandydatów na biegłych rewidentów. Od 2009 roku założyciel i Członek Zarządu "Idea Audyt" Spółka z o.o., podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych - uczestnika zrzeszonego w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision.

Teresa Ziętek posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości i podatków. Jako biegły rewident posiada także uprawnienia w zakresie doradztwa podatkowego. Jest specjalistą w dziedzinie finansów, rachunkowości oraz podatków. Przeprowadzała badania sprawozdań finansowych wielu uznanych na rynku polskim przedsiębiorców. Świadczy usługi doradcze także dla sektora finansowego. Posiada doświadczenie w zakresie finansowych i podatkowych aspektów związanych z połączeniami, przekształceniami  i podziałami spółek, w tym zwłaszcza w zakresie kontroli planów połączenia, przekształcenia  i podziałów.


     MACIEJ OSTROWSKI

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na Wydziale Ekonomika Produkcji. Od 1987r. biegły rewident, Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Od 1999r. także Członek organu – Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pełniący funkcję jej sekretarza. Od 1995r. Przewodniczący Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu. Od 2010r. Prezes Zarządu „Idea Audyt” sp. o.o. Wykładowca rachunkowości i rewizji finansowej m.in. w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu oraz prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach.

Maciej Ostrowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości zwłaszcza w sektorze budowlanym. Jako biegły rewident posiada także uprawnienia w zakresie doradztwa podatkowego. Jest specjalistą w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, które wykonywał dla wielu uznanych na rynku polskim przedsiębiorców. Uczestniczył w wielu projektach związanych z restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw – jest specjalistą w tej dziedzinie, a także brał udział jako doradca w wielu projektach przekształceń form organizacyjnych spółek prawa handlowego.