• polski
  • angielski
  • niemiecki
logo ideaaudyt

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do współpracy z IDEA AUDYT Sp. z o.o.

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3474 oraz partnerem ogólnopolskiej Grupy Audytorskiej ReVision, skupiającej spółki audytorskie i doradcze.

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim usługi audytu, doradztwa podatkowego, finansowego

i gospodarczego.

Wspieramy naszych Klientów w różnych dziedzinach obszaru ich działalności.

Swoją działalność opieramy na takich wartościach jak: szacunek dla ludzi i środowiska, w którym działamy; pasji, z przywiązaniem najwyższej wagi do jakości świadczonych usług; przejrzystości działania we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Staramy się, aby wspierane przez nas projekty przynosiły korzyści Partnerom, na rzecz których je realizujemy.

Budujemy firmę poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług i realizację zamierzeń w oparciu

o zmieniające się oczekiwania rynku.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem poprzez aktywny udział w bezpośrednich kontaktach z naszymi Klientami oraz profesjonalne doradztwo w tym zakresie.

Chcemy aby nasze doświadczenie było również kapitałem naszych Klientów.